Home » Leesplankjes » Replica's

Vele mensen zullen het Aap Noot Mies leesplankje wel kennen.

Het Aap Noot Mies leesplankje werd van 1910 tot 1975 uitgegeven. Alle leesplankjes werden van hout gemaakt. De laatste uitvoering werd in een soort plastic variant uitgeven.

 

Dit plankje is anders dan de eerder uitgebrachte leesplankjes. De eerdere uitgaves had een punt op de o in bok, deze kwam vanaf 1958 te vervallen. Dit werd altijd geplaatst om de korte uitspraak van de o in bok ten opzichte van hok te benadrukken.

 

Dit leesplankje is als een mooie replica verkrijgbaar.

Vroeger zijn er veel verschillende leesplankjes uitgegeven in dialect. Waaronder de Zeeuwse leesplank. Deze leesplank begon met 'Waste'.

 

Er bestonden twee verschillende Zeeuwse leesplanken. Waarschijnlijk omdat er verschil in dialect zit op bepaalde plekken in Zeeland.

 

Dit is een leuke replica van de Zeeuwse leesplank.

Vroeger werden er veel verschillende leesplankjes uitgegeven in dialect. Waaronder de Zeeuwse leesplank. Deze leesplank begon met 'Juun'.

 

Deze Zeeuwse leesplank is verkrijgbaar als leuke replica.

F.E. Becker, pseudoniem voor Frater Euthymius Bekker ontwierp dit plankje in navolging van Hoogeveen. Dit leesplankje werd uitgeven door Het Rooms-Katholieke Jongensweeshuis in Tilburg. Later werd dit door vele Katholieke gebruikt.


Becker's leesplankje werd vanaf 1910 bij de leesmethode 'ik lees al' gebruikt, omdat veel katholieke scholen hun lesmethode en spullen bij Het Rooms-katholieke Jongensweeshuis bestelden werd er vaak gesproken over het Katholieke leesplankje. Dit klopt eigenlijk niet helemaal. Dit plankje had neutrale woordjes en werd ook regelmatig door vele openbare scholen gebruikt. Wel stonden er in de leesboekjes zinnetjes met een katholieke boodschap. 

 

Dit leesplankje is als een mooie replica verkrijgbaar.

Voor de alom bekende leesplank Aap Noot Mies werd gebruikt werd er een andere leesplank gebruikt. De leesplank met het gat. Door het gat kon de leesplank aan een spijkertje aan het schoolbankje worden gehangen. Deze leesplank is slechts enkele jaren in gebruik geweest.

 

Wij zijn er kort geleden achter gekomen dat er een aantal uitgaves van dit leesplankje zijn geweest. Dit schijnt de laatste uitgave zijn geweest. Dit konden wij zien aan de (sier)duif die op het leesplankje staat.  

 

Dit leesplankje is als replica verkrijgbaar.

Ook in de koloniën van Nederland werden leesplanken gebruikt die speciaal hiervoor zijn ontwikkeld. Bij dit plankje zijn zes woordjes overgenomen van het aap noot mies leesplankje.

in 1930 en 1932 zijn er twee bijna dezelfde leesplankjes uitgeven, waarbij de lam en neut verwisseld zijn. Waarom men dit heeft gedaan is niet bekend, waarschijnlijk vond men het handig om met een andere klank te beginnen. 

 

Dit leesplankje is als mooie replica verkrijgbaar.