Na de eerste leesplank 'Raam Roos Neef', kwam in 1910 het eerste Aap Noot Mies leesplankje uitgegeven. Na 1930 werd dit leesplankje opnieuw uitgegeven.  van 1910 tot 1930 had het Aap Noot Mies leesplankje iets andere plaatjes dan het plankje dat na 1930 was uitgegeven.

 

Dit zijn de verschillen:

Van 1910 tot 1930: Wim had toen een petje op, Jet had een blauwe jurk aan en Bok stond met zijn kop naar hond Kees gedraaid.

 

Na 1930: was Wim zijn petje verloren, Jet wilde een rode jurk aan. Waarschijnlijk zat Bok naar Kees zijn gat te kijken en hebben ze hem na 1930 toch maar omgedraaid.

 

Deze oude leesplank stamt uit 1910 tot 1916

Deze oude leesplank is net een beetje anders dan de rest. Deze leesplank is gemaakt van geperst hout. Dit leesplankje is uitgegeven in de periode 1961 tot en met 1968.

 

Sommige van deze leesplankjes hadden ook een ander letertype. De lettertype van dit leesplankje werd vervangen omdat men dit handiger vond, in verband met het leren lezen en schrijven. Vooral de letter 'A' en de letter 'G' werden op deze manier gemakkelijker gemaakt. Dit lettertype moest wel zoveel mogelijk aansluiten bij de lettervormen die in het schrijfonderwijs werden gebruikt. Een aantal van deze letters werden daardoor ook de 'schrijfbare letters' genoemd. 

Nieuw toegevoegd!

Oude Katholieke leesplank

€ 45,00
Nieuw toegevoegd!

Oude Katholieke leesplank

€ 45,00

F.E. Becker, pseudoniem voor Frater Euthymius Bekker ontwierp dit plankje in navolging van Hoogeveen. Dit leesplankje werd uitgeven door Het Rooms-Katholieke Jongensweeshuis in Tilburg. Later werd dit door vele Katholieke gebruikt.


Becker's leesplankje werd vanaf 1910 bij de leesmethode 'ik lees al' gebruikt, omdat veel katholieke scholen hun lesmethode en spullen bij Het Rooms-katholieke Jongensweeshuis bestelden werd er vaak gesproken over het Katholieke leesplankje. Dit klopt eigenlijk niet helemaal. Dit plankje had neutrale woordjes en werd ook regelmatig door vele openbare scholen gebruikt. Wel stonden er in de leesboekjes zinnetjes met een katholieke boodschap.